Rezervované stroje:

mimo provoz! 3D printer - Prusa Adriana MM(no electronics)
mimo provoz! 3D printer - Prusa Lucia(Ucpana tryska)
mimo provoz! 3D printer - Prusa Iris(Vadný kabel větráčku ofuku)
sobota28. 7. Speedy 300Jaroslav Ondráček08–09
cache refreshed